Advies over natuur & ecologie

Sinds 2007 werken wij zelfstandig en in samenwerking als adviesbureau Natuur & Ecologie. Zodra natuur een wezenlijk onderdeel is van de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij u daar in adviseren. Onze achtergrond van meer dan 35 jaar ervaring in natuurbeheer en natuurontwikkeling staat garant voor maximale betrokkenheid, enthousiasme en praktische natuurkennis. Vanuit het kantoor in Friesland midden in het natuurgebied De Alde Feanen denken wij in kansen en oplossingen en gaan creatief om met uiteenlopende ecologische vraagstukken. Op de Successie Natuurzaken website treft u een overzicht van werkvelden en (actuele) projecten. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Home

Actueel

Diverse ecologische begeleiding & quickscans
Diverse ecologische begeleiding & quickscans
26 november 2018
Dit jaar heeft Successie Natuurzaken wederom meermaals ecologische begeleiding verzorgd voor civieltechnische projecten, waaronder bij de realisatie van de Peinder Mieden. Hiervoor moesten o...
Van Engels raaigras naar biodiversiteit, Mildam
Van Engels raaigras naar biodiversiteit, Mildam
26 november 2018
In opdracht van een particulier heeft Successie Natuurzaken een stuk Engels raaigrasland getransformeerd in meer natuurlijk kruidenrijk grasland. Om dit te verwezenlijken is er greppelstruct...
Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen
Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen
2 november 2018
In opdracht van Natuurmonumenten heeft Successie Natuurzaken inrichtingsschetsen gemaakt voor de uitbreiding en optimalisatie van It Hegewiersterfjild. Kleiwinning is gecombineerd met natuur...