Advies over natuur & ecologie

Sinds 2007 werken wij zelfstandig en in samenwerking als adviesbureau Natuur & Ecologie. Zodra natuur een wezenlijk onderdeel is van de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij u daar in adviseren. Onze achtergrond van meer dan 35 jaar ervaring in natuurbeheer en natuurontwikkeling staat garant voor maximale betrokkenheid, enthousiasme en praktische natuurkennis. Vanuit het kantoor in Friesland midden in het natuurgebied De Alde Feanen denken wij in kansen en oplossingen en gaan creatief om met uiteenlopende ecologische vraagstukken. Op de Successie Natuurzaken website treft u een overzicht van werkvelden en (actuele) projecten. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Home

Actueel

Herstelplan natuurgebied De Alde Feanen
Herstelplan natuurgebied De Alde Feanen
5 maart 2018
Momenteel werken wij samen met Eelerwoude aan de uitvoering van het Life project in De Alde Feanen. Betreft een grootschalig herstelplan voor moerasnatuur. Concreet: herstel landschappelijke...
Van Engels raaigras naar biodiversiteit
Van Engels raaigras naar biodiversiteit
22 januari 2018
Het betreft particulieren die voor het behoud van eigen vrijheid en woongenot 3 tot 10 hectare grond rondom hun huis hebben. Geluksvogels, en dan bedoelen wij  de eigenaren/opdrachtgevers, m
Realisatieplan Twijzelermieden
Realisatieplan Twijzelermieden
22 januari 2018
Namens Staatsbosbeheer is er onlangs gewerkt aan het proces om met particuliere gegadigde een realisatieplan, met het oog op gestelde natuurdoelen, voor de Twijzelermieden te schrijven. Ook ...