Aanleg poel, Siegerswald

Home / Aanleg poel, Siegerswald

Projectjaar: 2012

Na beëindiging van de vleesveehouderij en de overgang naar de paardenhouderij een landschappelijke aanpassing gerealiseerd met poelen en brede sloten. Zowel het ontwerp, aanvraag vergunningen als de begeleiding van de uitvoering is door Successie NatuurZaken uitgevoerd.

Aanleg poel, Siegerswald