Stedelijk groen

Home / Stedelijk groen

Ook gemeentelijke overheden hechten steeds meer waarde aan natuur in en om de stad. Wij kunnen hierbij helpen door middel van planvorming waarbij waterberging, openbaargroen, natuurspeelplaatsen en struinnatuur gecombineerd kan worden. Door een slimme en verantwoorde inrichting kan de biodiversiteit worden verhoogt en waar mogelijk worden bespaard op de beheerkosten. Tevens zijn er mogelijkheden om stadslandbouw, of tijdelijke natuur te introduceren op gronden die “tijdelijk” niet nodig zijn voor hun uiteindelijke doel. Het tijdelijk laten verruigen zien wij als een gemiste kans.

stedelijk groen