Actueel

Home / Actueel

Momenteel wordt er onder andere aan de volgende projecten gewerkt:

Ecologische begeleiding kadeverbetering Drentsche Aa.

In opdracht van aannemer Jelle Bijlsma BV verzorgt Successie Natuurzaken de ecologische begeleiding tijdens de kadeverbetering in Natura 2000-gebied Drentsche Aa. Waterschap Hunze en Aa’s verbeteren in 2021 en 2022 de kade langs de Drentsche Aa. Door inklinking en bodemdaling voldoet de dijk niet langer aan de veiligheidseisen. Omwille van de ecologische kwetsbaarheden in het gebied is Successie Natuurzaken, met het oog op de Wet natuurbescherming, nauw betrokken¬† gedurende de gehele uitvoer van het project.