Actueel

Home / Actueel

Momenteel wordt er onder andere aan de volgende projecten gewerkt:

Realisatie opleidingscentrum ‘De laape’, Warten.

Voor de realisatie van het opleidingscentrum “de Laape” in Warten heeft Successie Natuurzaken het ontwerp voor het buitenterrein gemaakt en is de uitvoering inmiddels gestart. Doel: Het erf met bestaande boerderij natuurinclusief inrichten voor verblijfsaccommodatie en opleidingsactiviteiten, met veel aandacht voor een landschappelijke en ecologische aspecten. Er is grotendeels gewerkt met sloopmaterialen, restpartijen en inlands eiken- en larikshout. Inmiddels is er een eko-bouwwerk, een podium met amfibieënpoel, een natuurinclusieve parkeergelegenheid en zijn de eerste vlonders gerealiseerd. De aangebrachte muurleeuwenbek op het eko-bouwwerk doet het goed. De vlinders, hommels en overige insecten hebben al dankbaar gebruik gemaakt van de talloze naden, kieren en uitsparingen die doelbewust in de bouwwerken zijn aangebracht. Komend voorjaar worden diverse inheemse plantensoorten geënt rondom de amfibieënpoel en de natuurlijke oevers langs de vlonders.

Laape
DSC00168
IMG_20190705_110145
IMG_3621

Herstelplan natuurgebied de Alde Feanen.

Momenteel werken wij samen met Eelerwoude voor It Fryske Gea aan de uitvoering van het Life-project in de Alde Feanen. Het betreft een grootschalig herstelplan voor moerasnatuur. Concreet: herstel landschappelijke openheid, waterriet en waterplanten vegetaties. Een grootschalig herstelproject waarbij tijdens de uitvoering, op basis van praktische kennis en creativiteit, de voorwaarden van het plan en bestek vertaald moeten worden naar concrete uitvoering. Over het nut en de noodzaak van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) is niet iedereen het eens, echter geeft het natuurorganisaties via de EEG Life-subsidie wel de mogelijkheid om aan grootschalig natuurherstel te werken. De gegevens van de quickscan ‘boezemrietland van de Alde Feanen’ (Successie Natuurzaken) hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij deze miljoenenaanvraag.