Particulier groen

Home / Particulier groen

Ons hart ligt in de natuur, maar de rol en plaats van de mens hierin vinden wij zeer waardevol en boeiend. Daarnaast zijn we van mening dat de natuur ook best wat extra steun kan gebruiken vanuit de particuliere hoek. Immers vele kleine natuurenclaves verdeelt over een provincie kunnen voor insecten, vogels en amfibieën zeer waardevol zijn. Het is niet alleen ons werk, maar ook een uitdaging om een ieder te activeren om zijn of haar “zaadje” in de realisatie van een kleurrijke leefomgeving bij te dragen. Wij pakken de uitdaging graag samen met u aan. De door ons geboekte resultaten bij relatief kleine particuliere projecten van enkele hectares zijn zeer de moeite waard en verdienen een vervolg.

Ook gemeentelijke overheden hechten steeds meer waarde aan natuur in en om de stad. Wij kunnen hierbij helpen door middel van planvorming waarbij waterberging, openbaargroen, natuurspeelplaatsen en struinnatuur gecombineerd kan worden. Door een slimme en verantwoorde inrichting kan de biodiversiteit worden verhoogt en waar mogelijk worden bespaard op de beheerkosten. Tevens zijn er mogelijkheden om stadslandbouw, of tijdelijke natuur te introduceren op gronden die “tijdelijk” niet nodig zijn voor hun uiteindelijke doel. Het tijdelijk laten verruigen zien wij als een gemiste kans.

biodiversiteit