Over Successie Natuurzaken

Home / Over Successie Natuurzaken

Sinds 2007 werken wij als zelfstandig adviesbureau “Ecologie & Natuur”, waarbij wij sinds 2017 duurzaam samenwerken met andere zelfstandig werkende ecologen als Jan Brandt Wiersma en Meino Zondervan. Ook wordt Successie Natuurzaken bij met name specifieke inrichtingstechnische- en beheervraagstukken ingehuurd door overige adviesbureaus (waaronder Altenburg en Wymenga, Antea Group, Enviso en Eelerwoude). Met ons kantoor midden in de Alde Feanen denken wij in kansen en oplossingen en gaan creatief om met uiteenlopende vraagstukken.

Nico Minnema
Nico Minnema
Meino Zondervan
Meino Zondervan
Jan Brandt Wiersma
Jan Brandt Wiersma