Over Successie Natuurzaken

Home / Over Successie Natuurzaken

Sinds 2007 werken wij zelfstandig en in samenwerking als adviesbureau Natuur & Ecologie. Zodra natuur een wezenlijk onderdeel is van de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij u daar in adviseren. Onze achtergrond van meer dan 35 jaar ervaring in natuurbeheer en natuurontwikkeling staat garant voor maximale betrokkenheid, enthousiasme en praktische natuurkennis. Vanuit het kantoor in Friesland midden in de Alde Feanen denken wij in kansen en oplossingen en gaan creatief om met uiteenlopende ecologische vraagstukken.

over NM
IMG-20200722-WA0004
Afbeeldingjbw