Kringlooplandbouw

Home / Kringlooplandbouw

Niet enkel omdat de stikstofproblematiek momenteel de boventoon voert, maar ‘gewoon’ omdat veel boeren klaar zijn met het investerings-/schaalvergrotingssprookje. Alsmaar hogere kosten en bijkomende regelgeving welke ten koste gaan van het bedrijfsrendement en werkplezier.

Inmiddels zijn er al veel boeren die zijn overstapt naar een extensievere manier van werken. Een eerste stap in deze is het grondgebondenwerken of het pure grazing system, waarbij koeien maximaal weiden en de boer weinig met machines het land in komt. Voor dit systeem is een kruidenrijkgrasland en het minder kort afgrazen van de vegetatie leidend. Het is een werkwijze waarbij de boer werkt aan een gezonde bodembiologie. Kostenreductie ontstaat onder meer door het beperkte aantal werkgangen, het ontbreken van kunstmestgebruik en afname van antibioticagebruik. Deze wijze van werken leidt daarnaast tot minder stikstofuitstoot en slaat meer CO2 op in de bodem. In veel gevallen combineert de boer dit in een later stadium met het biologisch, of biologisch dynamisch werken.

Deze kleinschaliger wijze van werken biedt ook meer ruimte voor natuur- en landschapswaarden. De boeren kopiëren in feite de werkwijze van de natuur en hebben baat bij een hoge biodiversiteit zowel in de bodem als daar boven. Afhankelijk van de omgeving, en interesse van de boer kan dit leiden tot een meer diverse bedrijfsvoering die vele malen duurzamer is en over het algemeen meer bevredigend werkt. Successie Natuurzaken heeft een achtergrond in zowel de landbouw als in natuurontwikkeling en natuurbeheer. Daarbij adviseren en begeleiden wij boeren bij de omschakeling naar kringlooplandbouw, brengen natuurorganisaties en boeren in de omgeving samen, en kunnen wij ondersteunen in het verkrijgen van subsidies om een omschakeling en/of samenwerking mogelijk te maken.

Hieronder vindt u een aantal initiatieven waar Successie Natuurzaken aan heeft gewerkt.

 

Een aantal toepasselijke quotes:

Kringloopboer Peter Oosterhof; ‘Was ik eerst het verdienmodel van de Agro-industrie, nu heb ik mijn eigen verdienmodel’.

Gabe Brown (kringloopboer in Amerika, en absoluut geen ‘geiten wollen sokken figuur); ‘I used to wake up with the thought: “what should I have to kill today?” I now wake up with the thought: “what would have been added to make my system stronger?” ‘. ‘Those who say it works, they will make it work. Those who say it doesn’t work, they don’t want it to work’.

Don Campbell (collega van Gabe Brown): ‘Als je kleine veranderingen wilt maken, verander je werkwijze. Als je grote veranderingen wilt maken, verander je denkwijze’.