Advies over natuur & ecologie

Sinds 2007 werken wij zelfstandig en in samenwerking als adviesbureau Natuur & Ecologie. Zodra natuur/ecologie een wezenlijk onderdeel is van de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij daar in adviseren. Onze achtergrond van meer dan 35 jaar ervaring in natuurbeheer, natuurontwikkeling en natuurwetgeving staat garant voor maximale betrokkenheid, enthousiasme en praktische natuurkennis. Daarnaast adviseert Successie Natuurzaken over kringlooplandbouw. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de VAB (Vereniging agrarische bedrijfsadviseurs). Vanuit het kantoor in Friesland midden in het natuurgebied De Alde Feanen denken wij in kansen en oplossingen en gaan creatief om met uiteenlopende ecologische vraagstukken. Op de Successie Natuurzaken website treft u een overzicht van werkvelden en (actuele) projecten. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Home

Actueel

Realisatie- en investeringsplannen Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Realisatie- en investeringsplannen Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
17 januari 2022
Wanneer u eigenaar of erfpachter bent van natuur en de wens is om de natuurkwaliteit van dit terrein verder ontwikkelen. Of u wilt landbouwgrond omvormen naar natuur. Dan komt u mogelijk in ...
Praktische aanpak Wet natuurbescherming
Praktische aanpak Wet natuurbescherming
4 februari 2021
Ook in 2021 voert Successie Natuurzaken diverse toetsingen aan de Wet natuurbescherming uit. Onder meer flora en fauna quickscans voor de bouw en verbouw van woningen, ecologische beoordelin...
Update: Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten
Update: Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten
9 januari 2021
In opdracht van een particulier heeft Successie Natuurzaken een aantal jaren terug een stuk Engels raaigrasland getransformeerd in een natuurlijk kruidenrijkgrasland in Warten. Om dit te ver...