Advies over natuur & ecologie

Sinds 2007 werken wij zelfstandig en in samenwerking als adviesbureau Natuur & Ecologie. Zodra natuur een wezenlijk onderdeel is van de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij u daar in adviseren. Onze achtergrond van meer dan 35 jaar ervaring in natuurbeheer en natuurontwikkeling staat garant voor maximale betrokkenheid, enthousiasme en praktische natuurkennis. Vanuit het kantoor in Friesland midden in het natuurgebied De Alde Feanen denken wij in kansen en oplossingen en gaan creatief om met uiteenlopende ecologische vraagstukken. Op de Successie Natuurzaken website treft u een overzicht van werkvelden en (actuele) projecten. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Home

Actueel

Natuur- en Landschapsontwikkeling Melkveebedrijf Foxwolde
Natuur- en Landschapsontwikkeling Melkveebedrijf Foxwolde
6 januari 2020
Successie Natuurzaken is in 2018 door melkveehouder Peter Oosterhof gevraagd om mee te denken in de optimalisatie en omschakeling naar 100% kringlooplandbouw. Het melkveebedrijf van Peter en...
Diverse toetsing Wet natuurbescherming
Diverse toetsing Wet natuurbescherming
4 januari 2020
Oók in 2019 heeft Successie Natuurzaken diverse toetsingen aan de Wet natuurbescherming verricht. Quickscans voor de verbouw van bestaande woningen, natuurtoetsen voor civieltechnische proje
Update; Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten
Update; Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten
7 augustus 2019
In opdracht van een particulier heeft Successie Natuurzaken een aantal jaren terug een stuk Engels raaigrasland getransformeerd in een natuurlijk kruidenrijkgrasland in Warten. Om dit te ver...