Advies over natuur & ecologie

Sinds 2007 werken wij zelfstandig en in samenwerking als adviesbureau Natuur & Ecologie. Zodra natuur een wezenlijk onderdeel is van de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij u daar in adviseren. Onze achtergrond van meer dan 35 jaar ervaring in natuurbeheer en natuurontwikkeling staat garant voor maximale betrokkenheid, enthousiasme en praktische natuurkennis. Vanuit het kantoor in Friesland midden in het natuurgebied De Alde Feanen denken wij in kansen en oplossingen en gaan creatief om met uiteenlopende ecologische vraagstukken. Op de Successie Natuurzaken website treft u een overzicht van werkvelden en (actuele) projecten. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Home

Actueel

Update; Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten
Update; Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten
7 augustus 2019
In opdracht van een particulier heeft Successie Natuurzaken een aantal jaren terug een stuk Engels raaigrasland getransformeerd in een natuurlijk kruidenrijkgrasland in Warten. Om dit te ver...
Diverse ecologische begeleiding & quickscans
Diverse ecologische begeleiding & quickscans
26 november 2018
Het afgelopen jaar heeft Successie Natuurzaken wederom meermaals ecologische begeleiding verzorgd voor civieltechnische projecten, waaronder bij de realisatie van de Peinder Mieden. Hiervoor...
Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen
Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen
2 november 2018
In opdracht van Natuurmonumenten heeft Successie Natuurzaken inrichtingsschetsen gemaakt voor de uitbreiding en optimalisatie van It Hegewiersterfjild. Kleiwinning is gecombineerd met natuur...