Projecten

Home / Projecten

Vanuit het archief van Successie Natuurzaken vindt u hier per werkveld een serie afgeronde projecten. Klik voor meer informatie op de afbeeldingen.

Natuurontwikkeling & Natuurbeheer

Het Zwarte Meer, verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling
Inrichtingsvoorstellen de Sippenfinnen
Pitrus therapie
Oskekop, natuurontwikkeling natte hooilanden
Beheer- en inrichtingsvoorstellen Zuidlaardermeer
Verbossing & verruiging rietland Weerribben & Wieden
De Heven, verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling
Ottershagen, behoud en herstel weidevogelstand
Natuurvisie 'de Greidhoeke'

Toetsing Wet Natuurbescherming & Ecologische Begeleiding

Ecologische begeleiding, Centrale As
Ecologische begeleiding, natuurgebied De Falom
Ecologische begeleiding, Drachsterweg
Ecologische beoordelingen zonneschuren Alde Feanen
Flora en fauna quickscan ontmanteling baggerdepot, Oudega
Quickscan van uitbreiding haven ten Woude, IJlst
Ecologische begeleiding, N361 Mensingewier
Ontheffingsaanvraag, activiteitenplan en ecologische begeleiding, Earnewald
Ecologische begeleiding, boorlocatie Eesveen

Particulier groen

Van Engels raaigras naar biodiversiteit
Terreininrichting Restaurant de Huskeamer, Oudega
Herinrichting erf conferentieboerderij, De Laape
Trijntje Wiel, natuur & landschap
It Griene Nest
Beheeradvies 'It Sourein'

Wat nog meer?

Voorlichting tweede module herinrichting, Alde Feanen
Interviews & bijeenkomsten, Groningen Buitendijks
Regeling beheervergoeding rietimpuls, Weerribben & Wieden
Inventarisatie herinrichting 3de module, Alde Feanen
Veenmos oogst en levering, Duitsland
Realisatieplan Twijzelermieden