Natuurontwikkeling

Home / Natuurontwikkeling

Het natuurbeheer in Nederland was tot voor kort met name gericht op het beheren en behouden van de natuur en landschapswaarden van de vorige eeuw. De behoefte om de invloed van de natuur een grotere rol te laten spelen werd steeds groter. 'Procesnatuur' waarbij de mens de optimale voorwaarden schept en de natuur zelf de ontwikkeling hiervan bepaald. Inmiddels is wel duidelijk dat de wens van 'pure natuur' in een klein land als Nederland misschien wel te hoog gegrepen is, maar een grotere invloed van de natuur zelf is welkom. Successie Natuurzaken heeft inmiddels meegewerkt aan meerdere inrichtingsprojecten met als doel herstel basisinrichting natuurgebieden, waarbij de toekomstige natuurlijke ontwikkeling een grote rol speelt. Zowel op het gebied van ontwerp, voorlichting streek voor het benodigde draagvlak, als de uitvoering hebben wij de nodige ervaring.

sloot particulier