Advisering rietlandbeheer It Fryske Gea

Home / Advisering rietlandbeheer It Fryske Gea

Projectjaar 2020-2021

In samenwerking met bureau Altenburg & Wyminga (A&W) werkt Successie Natuurzaken aan de advisering voor It Fryske Gea m.b.t. het rietlandbeheer in de provincie Friesland. Momenteel wordt de markt voor de verkoop dekriet behoorlijk negatief beïnvloed door de import van goedkoop Oost-Europees, Russisch een Chinees dekriet. Dit in combinatie met een afnemende productie en kwaliteit van het Nederlandse riet en de verbossing van de rietpercelen is aanleiding voor rietsnijders om te stoppen. Het is financieel niet meer aantrekkelijk. Om uit deze impasse te geraken en te voorkomen dat “alle’ rietland gaat verbossen wordt er een stappenplan gemaakt om zowel in het belang van de natuur een landschapswaarde van de percelen alsook in het belang van het verdienmodel van de rietsnijder hier een efficiënte aanpak voor te formuleren. Op basis van een praktijkgerichte aanpak, met als vertrekpunt natuur, biodiversiteit en duurzaamheid wordt dit stapsgewijs uitgezet.