Beheer- en inrichtingsvoorstellen Zuidlaardermeer

Home / Beheer- en inrichtingsvoorstellen Zuidlaardermeer

Projectjaar: 2010

In samenwerking met A&W per deelgebied beheer en inrichtingsvoorstellen gemaakt voor het Zuidlaardermeer gebied. De geschetste mogelijkheden en varianten waren voor Het Groninger landschap de basis voor een Life-aanvraag (subsidie) t.b.v. de herinrichting. Van alle deelgebieden is in een karakteristiek de huidige situatie weergeven, vervolgens zijn de mogelijke maatregelen benoemd en de effecten hiervan op het roerdompenbiotoop.

Beheer- en inrichtingsvoorstellen Zuidlaardermeer