Beheeradvies ‘It Sourein’

Home / Beheeradvies ‘It Sourein’

Projectjaar: 2017

Kort beheeradvies voor het particulier natuurgebiedje/grasland nabij Grou. Het gebied bestaat uit drie duidelijk verschillende onderdelen: Het oude grasland, natuurgebied/erf en de kade met oeverstrook. Allen zullen op korte termijn apart worden besproken, met dien verstande dat voor het grasland beheeradviezen zullen worden geven welke op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Voor het overige deel en het vervolgbeheer van het grasland, zal dit na enkele veldbezoeken in het vegetatieseizoen 2017, plaatsvinden.

Beheeradvies 'It Sourein'