Ecologische begeleiding, boorlocatie Eesveen

Home / Ecologische begeleiding, boorlocatie Eesveen

Projectjaar: 2014

Vermillion Oil & Gas Netherlands B.V. heeft het voornemen om een exploratieboring uit te voeren op de locatie Eesveen. Vervolgens wil zij een gasleiding (staal) en een afvalwaterpersleiding (kunststof) aanleggen vanaf de locatie Eesveen, gelegen aan De Wulpen te Eesveen, gemeente Steenwijkerland (Overijssel) naar de locatie Nijensleek, gelegen aan de Bosschasteeg te Nijensleek gemeente Westerveld (Drenthe). De locatie Eesveen wordt weer in gebruik genomen voor het winnen van aardgas en het ontvangen en verpompen van water dat vrijkomt bij het winnen van aardgas (productiewater). Op de locatie Eesveen zullen met dat doel tijdelijk bovengrondse procesinstallaties worden geplaatst. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is onder andere een ecologisch onderzoek nodig. Vermillion Oil & Gas Netherlands B.V. heeft DHV B.V. gevraagd een ecologische verkenning ofwel ‘Ecoscan’ uit te voeren naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Vervolgens is Successie NatuurZaken gevraagd om de werkwijze en voorgestelde mitigerende maatregelen uit te werken in een ecologisch werkprotocol en werkzaamheden ecologische te begeleiding.

Ecologische begeleiding, boorlocatie Eesveen