Ecologische begeleiding, Centrale As

Home / Ecologische begeleiding, Centrale As

Projectjaar: 2015 - 2016

Op verzoek van de Fa. Heijmans heeft Successie NatuurZaken de ecologische begeleiding uitgevoerd van het deelproject Centrale as Noord 2. Het uitgangspunt waren de in het ecologisch werkprotocol opgenomen voorwaarden van de ontheffing Flora- & Faunawet (FF/75C/2012/0132). Het betrof hier speciale aandacht voor: het grondwerk & bodembroeders, jaarrond beschermde nesten, kappen en rooien van hout opstanden, het dempen van sloten, vleermuizen en de waterspitsmuis.

centrale as 2