Ecologische begeleiding, Drachsterweg

Home / Ecologische begeleiding, Drachsterweg

Projectjaar: 2015 t/m 2017

Op verzoek van de Fa. Heijmans heeft Successie NatuurZaken de ecologische begeleiding uitgevoerd van de aanleg verdiepte ligging Drachtsterweg. Het uitgangspunt waren de in het ecologisch werkprotocol (500-000-WPL-ECO-001v1) opgenomen voorwaarden. Het betrof hier speciale aandacht voor: het grondwerk & bodembroeders, jaarrond beschermde nesten, kappen en rooien van hout opstanden, het dempen van sloten, slopen van kunstwerken en vleermuizen.

Ecologische begeleiding, Drachsterweg