Ecologische begeleiding, N361 Mensingewier

Home / Ecologische begeleiding, N361 Mensingewier

Projectjaar: 2016

In opdracht van de Fa. Heijmans heeft Successie NatuurZaken ad-hoc ondersteuning  geleverd voor de ecologische begeleiding voor een deel van de werkzaamheden aan de N361 Mensingeweer. Leidend hierin zijn:  het ecologisch werkprotocol, van buro bakker projectnr. P15149, en de A&W notitie projectcode 2515. Betreft de volgende onderwerpen: Voorbereidende (graaf) werkzaamheden/ broedvogels, 1 maart tot 31 juli. En het dempen van sloten  met beschermde vissen: Snaphaantocht, Mensingeweersterbovendiep, & kanaal Baflo-Mensigeweer.

Ecologische begeleiding, N361 Mensingewier