Ecologische begeleiding, natuurgebied De Falom

Home / Ecologische begeleiding, natuurgebied De Falom

Projectjaar: 2015 - 2016

In opdracht van de Fa. Heijmans heeft Successie NatuurZaken geheel conform de voorwaarden van de ontheffing Flora- & faunawet (FF/75C/2012/0132) en het ecologisch werkprotocol, De Centrale As Noord 2/UBV de Falom (CAN2-200-4000-RAP-F&F-002) en de Gedragscode flora & faunawet voor de Waterschappen (2012), de ecologische begeleiding uitgevoerd. Betrof met name specifieke aandacht voor: grondwerk & bodembroeders, jaarrond beschermde nesten, kappen en rooien van hout opstanden, het dempen van sloten, vleermuizen en de waterspitsmuis. 

Ecologische begeleiding, natuurgebied De Falom