Van Engels raaigras naar biodiversiteit

Home / Van Engels raaigras naar biodiversiteit

Projectjaar: 2014 – 2021

In opdracht van particuliere eigenaar heeft Successie Natuurzaken inrichtingsvoorstellen gemaakt voor het herstel aan gradiënt en bloemrijk grasland. Vervolgens de uitvoering van de herinrichting begeleid. De nieuwe situatie, brede vaarten, grasland met veel tijdelijke plas-dras, reliëf en de gerealiseerde kruidenrijkdom is momenteel volop in ontwikkeling. Het beheer wordt door ons gecoacht en grotendeels uitgevoerd door boeren uit de omgeving. De percelen worden laat gehooid, beweid en de greppels worden gefaseerd opgeschoond. Het nieuwe systeem werkt goed, en de gewenste plus voor de biodiversiteit is gerealiseerd. Dit 3 hectare grote eldorado van kruiden, insecten, vissen, vogels en zoogdieren ontwikkeld zich goed en beantwoord aan het geschetste verwachtingspatroon.