Van Engels raaigras naar biodiversiteit

Home / Van Engels raaigras naar biodiversiteit

Projectjaar: 2014 - 2015

In opdracht van particuliere eigenaar inrichtingsvoorstellen gemaakt voor het herstel aan gradiënt en bloemrijk grasland. Vervolgens de uitvoering van de herinrichting begeleid. De nieuwe situatie, brede vaarten, grasland met veel tijdelijke plas-dras, reliëf en de gerealiseerde kruidenrijkdom is momenteel volop in ontwikkeling. Het beheer wordt door ons gecoacht en grotendeels uitgevoerd door boeren uit de omgeving. Het nieuwe systeem werkt goed, en de gewenste plus voor de biodiversiteit is gerealiseerd. Dit 3 hectare grote eldorado van kruiden, insecten, vissen, vogels en zoogdieren ontwikkeld zich goed en beantwoord aan het geschetste verwachtingspatroon.

Van Engels raaigras naar biodiversiteit
schets poel