Van Engelsraaigrasland naar kruidenrijkgrasland in It Galgenlan Sneek

Home / Van Engelsraaigrasland naar kruidenrijkgrasland in It Galgenlan Sneek

Op verzoek van een particulier, welke recent 7,5 hectare grasland nabij de Snitsermar heeft aangekocht, heeft Successie Natuurzaken een plan opgesteld om van  Engelsraaigrasland om te vormen naar meer kruidenrijkgrasland met blijvend doel argrarisch medegebruik. Beheer zal worden uitgevoerd door de Biologische zuivelmakerij ‘Buurvrouw Durkje’. Dit plan is reeds in  voorbereiding en deels in uitvoering. Voor meer informatie over de werkwijze van ‘Buurvrouw Durkje’ verwijzen wij naar de volgende link:

www.buurvrouwdurkje.nl