Flora en fauna quickscan ontmanteling baggerdepot, Oudega

Home / Flora en fauna quickscan ontmanteling baggerdepot, Oudega

In 2020 heeft Successie Natuurzaken voor de Provincie Fryslan een flora en fauna quickscan uitgevoerd voor de ontmanteling van het baggerdepot te Oudega.

Omdat de ontmanteling grotendeels in het broedseizoen plaatsvond heeft Successie Natuurzaken tevens de ecologische begeleiding verzorgt, met als doel wezenlijke verstoring van broedvogels en andere fauna te voorkomen. Met het plaatsen  mitigerende maatregelen en het geschikt maken van overige delen in het gebied voorafgaande aan het vogelbroedseizoen, is getracht broedvogels zoveel mogelijk naar delen buiten het werkgebied te navigeren.