Inrichtingsplan Pijpkaneel collectief agrariërs

Home / Inrichtingsplan Pijpkaneel collectief agrariërs

Successie Natuurzaken heeft in opdracht van collectief agrariërs een inrichtingsplan gemaakt voor omvorming Engelsraaigrasland in grasland met meer mogelijkheden voor weidevogels en de biodiversiteit in het algemeen. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds in ontwikkeling.