Interviews & bijeenkomsten, Groningen Buitendijks

Home / Interviews & bijeenkomsten, Groningen Buitendijks

Projectjaar: 2011

In samenwerking met de Eelerwoude is er een voorstel gemaakt voor het formeren van een beheerorganisatie voor de Groninger kwelders. Met steun van het Waddenfonds is het achterstallige onderhoud op de kwelders uitgevoerd, echter het toekomstige beheer is nog niet goed geregeld. Dit is deels als gevolg van de versnipperde eigendomssituatie. De kwelders zijn deels eigendom van het Groninger landschap en deels particulier eigendom. Door middel van interviews met diverse eigenaren, infobijeenkomsten en de reeds gemaakte afspraken in het beheer en inrichtingsplan, is een model beheerorganisatie geschetst. De organisatie dient rekening houden met de ecologische doelen van het BIP. Tevens dient de eigendom situatie duurzaam en praktisch te zijn.

Interviews & bijeenkomsten, Groningen Buitendijks