Inventarisatie herinrichting 3de module, Alde Feanen

Home / Inventarisatie herinrichting 3de module, Alde Feanen

Projectjaar: 2016

In opdracht van de provincie Fryslan is een inventarisatie gemaakt voor de in de 3e module Herinrichting in de Alde Feanen van de nog uit te voeren werkzaamheden in de boezem hooilandpolders. Het betreft in totaal 4 zomerpolders:

  • Polder Grondsma, N 13.01 Vochtig weidevogelgrasland
  • De Twa san medden, N10.01 Nat schraalland
  • Polder Laban, N10.01 & N 10.02 Vochtig hooiland & N 10.01 Nat schraalland
  • De Wyldlannen, N 13.01 Vochtig weidevogelgrasland & N 10.01 Nat schraalland

Het gewenste beheer en vastgestelde natuurdoeltype is bekend, maar de inrichting is gedateerd en behoeft een aanpassing. Deels is dit door de jaren heen in eigen beheer door It Fryske Gea uitgevoerd, echter alleen op de meest urgente locaties. Een totale beheerstechnische 'facelift' is voor een optimaal beheer, en de gewenste natuurwaarden, dan ook niet overbodig. Alle benoemde maatregelen zijn gekwalificeerd om de inrichtingskosten van de totale ingreep te kunnen bepalen.

Inventarisatie herinrichting 3de module, Alde Feanen