It Griene Nest

Home / It Griene Nest

Projectjaar: 2016 - 2019

Op verzoek van Holwerda, eigenaar land en gebouwen en it “stoart” Garyp is begin 2016 een Quickscan van het terrein en de activiteiten van it Griene Nest (IGN) gemaakt , met als doel:

  • Het opwaarderen en toekomst bestendig maken van de huidige activiteiten .
  • Een duidelijk aansluiting creëren bij het te ontwikkelen zonnepark, de Energie Coöperatie Garyp (ECG).
  • Het benoemen en aandragen van verbeterpunten en nieuwe activiteiten.
  • Voorstel inrichtingsmogelijkheden voorzijde “it Stoart Garyp”.
It Griene Nest
it griene nest
IMG_20181221_173425
IMG_20181218_155357