Natuurvisie ‘de Greidhoeke’

Home / Natuurvisie ‘de Greidhoeke’

Projectjaar: 2015

Drie natuurgebieden, Skrok, Skrins, Lionserpolder liggen verscholen in 'de Greidhoeke'; een agrarisch landschap tussen de steden Sneek, Bolsward, Franeker. Op en top weidevogelgebieden die Natuurmonumenten koestert. In deze visie geeft Natuurmomenten weer wat zij de komende 18 jaar wil bereiken in en rond deze natuurgebieden. Samen met de omgeving is toegewerkt naar een visie waarin de diverse wensen, belangen en mogelijkheden zijn geland en uitgewerkt naar streefbeelden, doelen en maatregelen. Succesie NatuurZaken heeft in het collectief 'Springpartners' meegewerkt aan deze beheervisie.

Natuurvisie 'de Greidhoeke'