Ontheffingsaanvraag, activiteitenplan & ecologische begeleiding, Earnewald

Home / Ontheffingsaanvraag, activiteitenplan & ecologische begeleiding, Earnewald

Projectjaar: 2013

Op twee winningslocaties van Vermilion Oil & Gas Netherlands BV broeden ooievaars op hier aanwezige lichtmasten. Conform de onderhoudsvoorschriften van beide locaties moet onderhoud aan deze lichtmasten plaatsvinden. Omdat de masten verouderd zijn, is Vermilion voornemens deze te vervangen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een type mast die ongeschikt is om nieuwe nesten op te bouwen. Omdat de aanwezigheid van de ooievaarsnesten tevens conflicterend is met de afgegeven milieuvergunning is Vermilion voornemens de broedparen ooievaar te laten verplaatsen naar alternatieve nestplaatsen in de omgeving van beide winningslocaties. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is ontheffing aangevraagd bij, en verleend door Dienst Regelingen (Aanvraagnummer FF/75C/2013/0217.toek.jdj.)

Ontheffingsaanvraag, activiteitenplan en ecologische begeleiding, Earnewald