Oskekop, natuurontwikkeling natte hooilanden

Home / Oskekop, natuurontwikkeling natte hooilanden

Projectjaar: 2013

De Oksekop is boezemgrasland dat deels particulier eigendom en deels eigendom van It Fryske Gea is. Deze natte hooilanden liggen ten zuiden van de Nieuwe Monnikegreppel in centraal Friesland ten westen van Drachten en zijn alleen over land bereikbaar via de Smalle Ee.

De Oksekop behoorde vroeger tot de Oudegaaster hooilanden, toen liep de vaarroute naar Drachten nog zuidelijk van het gebied door de Oude Monnikegreppel. Tussen 1822 en 1848 is aan de noordzijde de Nieuwe Monnikegreppel gegraven en sindsdienĀ  is de oude geheel verland. De Nieuwe Monnikegreppel is na 1930 verbreed en recht getrokken.

Mede als gevolg van de verdroging, slechte beheeromstandigheden en de toenemende verruiging lopen de natuurwaarden achteruit. De provincie Fryslan heeft bureau Altenburg & Wijmenga en Successie NatuurZaken verzocht na te gaan hoe de ecologische basis kwaliteiten van het gebied verbeterd kunnen worden. Door het uitvoeren van een beheeranalyse, interviews met de verschillende eigenaren en de ontwikkeling van de natuurwaarden zijn de resultaten van dit onderzoek, en de te nemen maatregelen beschreven.

Oskekop, natuurontwikkeling natte hooilanden