Ottershagen, behoud en herstel weidevogelstand

Home / Ottershagen, behoud en herstel weidevogelstand

Projectjaar: 2008

In het Beneden-Dinkeldal heeft Natuurmonumenten inmiddels ca. 60 hectare van de in totaal 250 hectare grasland verworven. Met name in de kern van het gebied komen voor Twentse begrippen nog veel weidevogels voor. In 2007 waren dit onder meer 50 paar kievit, 20 paar Grutto, 5 paar Tureluur, 10 paar Gele kwikstaart en broedgevallen van de Veld leeuwerik, Slobeend, Watersnip , Zomertaling en de Kwartel. Dus zowel interessant qua aantallen als qua soorten. Door gerichte en kleinschalige vernattingswerkzaamheden, en beheeradviezen (Successie NatuurZaken) is de achteruitgang per soort gestopt en het aantal soorten toegenomen.

Ottershagen, behoud en herstel weidevogelstand