Pitrus, een praktische aanpak

Home / Pitrus, een praktische aanpak

Projectjaar: 2010 - 2011

In samenwerking met bureau Altenburg & Wymenga (A&W) heeft Successie NatuurZaken gewerkt aan een beheerdocument om de pitrusontwikkeling in toom te houden en waar nodig te reduceren. Tevens zijn er in het veld beheerders gecoacht bij de te nemen beheermaatregelen.

Projectjaar: 2017

In 2017 is er voor Staatbosbeheer op pachtersbijeenkomst het principe van pitrus therapie toegelicht. De “verpitrussing” van natuurgrasland is een probleem, dit heeft invloed op de ecologische kwaliteiten van het gras en hooiland, maar ook op de mogelijkheden voor het benutten van het gewas in de veehouderij. Met andere woorden een gezamenlijk probleem voor de natuurbeheerders en de agrariërs. Door middel van een presentatie op de pachtersbijeenkomst, is er getracht beheerstechnische 'verlammingsverschijnselen' weg te nemen en het enthousiasme om het probleem praktisch aan te pakken te vergroten.

Pitrus therapie