Het Zwarte Meer, verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling

Home / Het Zwarte Meer, verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling

Projectjaar: 2013

In opdracht van Natuurmonumenten heeft Successie NatuurZaken inrichtingsvoorstellen gemaakt voor de Life-aanvraag (subsidie) voor het herstel van de rietoevers van het Zwarte Meer. Als basis en uitgangspunten zijn de resultaten van de pilot herstel rietland 2013 Vak 6N benut, welke door Successie NatuurZaken zijn voorbereid en uitgevoerd. Vervolgens zijn per deelgebied inrichtingsmaatregelen beschreven en geschetst en zijn de kosten van het totale werk geraamd. In 2016, 2017 & 2018 is het project in uitvoering gekomen.

Het Zwarte Meer, verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling
fgsdf
zwartemeer 1