De Heven, verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling

Home / De Heven, verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling

Projectjaar: 2008

Het deelgebied de Heven is een onderdeel van de landinrichting Noord West Overijssel en in dit kader zijn er al een aantal malen ‘plannen’ geweest voor de toekomstige inrichting en ontwikkeling. Vanuit het gebiedsgericht beleid kwam de inspanningsverplichting van een toename van oogstbaar riet in 'nieuwe' natuur en was er vanuit de weidevogelbescherming de wens dit deel te behouden voor de weidevogels, aansluitend op aangrenzende weidevogelterreinen van de Leeuwte aan de westzijde van de Heven. Ook moet de Heven gezien de ligging een inhoudelijke functie krijgen als verbindingszone tussen de Wieden en de Weerribben. Met andere woorden genoeg ideeën, maar zijn ze ook te combineren of moet er een keuze worden gemaakt tussen de verschillende ideeën? Successie NatuurZaken heeft aan de hand van interviews met belanghebbenden, en reeds aanwezige informatie, in een schets en korte rapportage de gewenste inrichting en beheer uitgewerkt.

De Heven, verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling