Quickscan te plaatsen damwand, De Oude Venen

Home / Quickscan te plaatsen damwand, De Oude Venen

Projectjaar: 2016

Dhr. H van der Weg te Sonnega heeft via Vof Bouwbedrijf De Jong & De Wal bij de gemeente Leeuwarden een aanvraag omgevingsvergunning gedaan t.b.v. het aanbrengen van een damwand in de het natuurgebied de Alde Feanen. De aanvraag betreft het kadastrale perceel Warga B 3152 aan de Ulekrite nabij Eernewoude.   Aangezien de beoogde werkzaamheden een ruimtelijke ingreep betreffen, is een toetsing aan de Flora- en faunawet een vereiste. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep zijn via een korte ecologische beoordeling, een quickscan, getoetst aan de bepalingen van de Flora- en faunawet.

Quickscan te plaatsen damwand, De Oude Venen