Quickscan sloop pand, Berlikum

Home / Quickscan sloop pand, Berlikum

Projectjaar: 2012

In opdracht van Fa. van der Wiel is een toetsing aan de Flora- en faunawet uitgevoerd. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep zijn via een korte ecologische beoordeling, een Quickscan, getoetst aan de bepalingen van de Flora- en faunawet. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van deze beoordeling, waarbij adviezen zijn geformuleerd hoe te handelen conform de bepalingen in de Flora- en faunawet.

Quickscan sloop pand, Berlikum