Quickscan van uitbreiding haven ten Woude, IJlst

Home / Quickscan van uitbreiding haven ten Woude, IJlst

Projectjaar: 2015

Bij  de scheepswerf van P. ten Woude aan de Rogmolenwei te IJlst worden werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een uitbreiding van de haven. De huidige haven, t.b.v. de berging van de huurschepen/vloot en te repareren schepen is te klein en moet worden vergroot. Aangezien de beoogde werkzaamheden een ruimtelijke ingreep betreft, is een toetsing aan de Flora- en faunawet een vereiste. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep zijn via een korte ecologische beoordeling, een quickscan, getoetst aan de bepalingen van de Flora- en faunawet.

Quickscan van uitbreiding haven ten Woude, IJlst