Realisatieplan Twijzelermieden

Home / Realisatieplan Twijzelermieden

Projectjaar: 2017

Namens Staatsbosbeheer is er onlangs gewerkt aan het proces om met particuliere gegadigde een realisatieplan, met het oog op gestelde natuurdoelen, voor de Twijzelermieden te schrijven. De overheid wil particulieren activeren om een actieve rol te spelen in de uitvoering van het natuurbeheer. Nieuw aangekochte en opnieuw ingerichte natuur wordt niet meer automatisch doorgeleverd aan Staarbosbeheer, It Fryske Gea of Natuurmonumenten. Nee, zodra deze nieuwe natuur is ingericht wordt deze publiekelijk te koop aangeboden. Een ieder die zich hier geschikt voor acht kan een bod doen, echter moet er een realisatieplan ingeleverd worden. In dit realisatieplan moet tot uiting worden gebracht dat de gegadigde weet hoe hij de 'nieuwe' natuur moet beheren om de vastgestelde natuurdoelen te bereiken. Successie NatuurZaken heeft namens Staatsbosbeheer meegewerkt aan het proces om met een particuliere gegadigde een goed realisatieplan voor de Twijzelermieden te schrijven. Hierbij waren de praktische beheerbaarheid en de gestelde natuurdoelen het uitgangspunt.

Realisatieplan Twijzelermieden