Regeling beheervergoeding rietimpuls, Weerribben & Wieden

Home / Regeling beheervergoeding rietimpuls, Weerribben & Wieden

Projectjaar: 2009 - 2010

Op 1 februari is de 'regeling beheervergoeding rietimpuls 2009 – 2010' in werking getreden. Rietsnijders, op de terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en particuliere eigenaren binnen de ecologische hoofdstructuur in de gebieden Weerribben en Wieden, kunnen subsidie aanvragen. Deze subsidie is beschikbaar voor rietwerkzaamheden die bijdragen aan de natuurdoelen in dit gebied.

Successsie NatuurZaken was namens de provincie Overijssel en Natuurmonumenten contactpersoon, adviseur voor de rietsnijders en beoordelaar van de ingediende subsidie-aanvragen. De rietimpuls was bedoeld als stimulans voor de rietsnijders om mee te werken aan 6-jarige beheercontracten voor natuurbeheer vanaf 2011.

 

Regeling beheervergoeding rietimpuls, Weerribben & Wieden