Trijntje Wiel, natuur & landschap

Home / Trijntje Wiel, natuur & landschap

Projectjaar: 2009 - 2010

Door eigenaar gevraagd vastgelopen planvorming voor de realisatie van het waterlandgoed “TRIJNTJE WIEL” vlot te trekken. Het onderdeel natuur en landschap van de bestaande planvorming is gedetailleerd en geoptimaliseerd. Alle te realiseren natuuronderdelen zijn benoemd en kort beschreven op: doel, realisatie en beheer. Tevens heeft Successie NatuurZaken een voorlichting en excursie ter plaatse voor de lokale politiek en belangstellenden verzorgd. Project is na roerige periode alsnog uitgevoerd.

Trijntje Wiel, natuur & landschap
Trijntje