Veenmos oogst en levering, Duitsland

Home / Veenmos oogst en levering, Duitsland

Projectjaar: 2011 - 2017

De substraat leveranciers, potgrond voor de kassenteelt, lopen tegen de beperking aan dat ze geen hoogveen meer mogen afgraven. Daarom hebben ze in Duitsland samen met de Universiteit van Greifswald een pilot opgezet voor de teelt van veenmos, als basis voor een nieuw duurzaam substraatproduct. Men gaat in Duitsland veenmos telen in veengebieden waar de landbouwgrond niet langer optimaal te benutten is voor de huidige landbouw. Dit geeft een nieuwe vorm van extensieve landbouw met hoge natuur potenties. Successie NatuurZaken heeft inmiddels voor meerdere partijen de oogst en afzet van het veenmos voor dit doel georganiseerd. De oogst gebeurt uitsluitend op plekken waar dit niet strijdig is met de aanwezige natuurbelangen, of wordt soms gecombineerd met het plaggen van verruigd rietland.

Veenmos oogst en levering, Duitsland
voorpl