Voorlichting tweede module herinrichting, Alde Feanen

Home / Voorlichting tweede module herinrichting, Alde Feanen

Projectjaar: 2008

Voor Dienst Landelijk Gebied/provincie Fryslan diverse detail uitwerkingen gemaakt voor de herinrichting van de Alde Feanen. Wezenlijk onderdeel van deze opdracht was dat de inrichting conform het beheer en inrichtingsplan werd uitgevoerd, maar ook dat direct betrokken partijen akkoord waren met de aanpak. Door middel van keukentafel gesprekken tevens het draagvlak voor deze inrichtingsmaatregelen verzorgd.

Voorlichting tweede module herinrichting, Alde Feanen