Praktische aanpak Wet natuurbescherming

Home / Geen categorie / Praktische aanpak Wet natuurbescherming

Ook in 2020 heeft Successie Natuurzaken diverse toetsingen aan de Wet natuurbescherming verricht. Onder meer flora en fauna quickscans voor de bouw en verbouw van woningen, ecologische beoordelingen voor ruimtelijke ingrepen in Natura 2000-gebied en ecologische begeleiding bij meerdere projecten voor aannemers en Provincy Fryslan.

Successie Natuurzaken heeft in samenspraak met Provincie Fryslân afgelopen jaar bij meerdere ‘kleinschalige’ initiatieven duurzame compensatiemaatregelen getroffen voor mogelijk voorkomende beschermde soorten, zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. De insteek van deze ‘nieuwe vorm’ van werken, waarbij nader onderzoek en eventuele ontheffingsaanvraag ontbreekt, wordt gebruikt om tijd en geld bij ‘kleinschalige’ initiatieven te besparen en daarmee draagvlak onder initiatiefnemers te creëren voor de Wet natuurbescherming. De instandhouding van beschermde soorten mag hierbij niet uit het oog worden verloren. Vereist in deze werkwijze is dan ook dat er een ecologische ‘plus’ in de nieuwe situatie wordt gerealiseerd, waarbij bijvoorbeeld vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw genoeg geschikte ruimte wordt geboden om zich te (her)vestigen.

Eco-til

Successie Natuurzaken heeft dit jaar een eco-til ontworpen welke plaats biedt voor de huiszwaluw, gierzwaluw, huismus en diverse soorten vleermuizen. In samenwerking met Friesland College Leeuwarden wordt momenteel het definitieve ontwerp verder uitgewerkt ter compensatiemaatregel bij de verbouw van een pand in Mirns.

 

Spouwmuur check
Eco-til

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *