Update; Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten

Update; Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten

In opdracht van een particulier heeft Successie Natuurzaken een aantal jaren terug een stuk Engels raaigrasland getransformeerd in een natuurlijk kruidenrijkgrasland in Warten. Om dit te verwezenlijken is er greppelstructuur aangebracht, zijn de akkers glooiend gelegd, is het waterpeil beter beheersbaar gemaakt en is het land vervolgens ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. De resultaten zijn fantastisch. Het beheer wordt gevarieerd door ‘laat’ in het jaar te maaien en begrazing toe te passen. Op deze wijze kan er genoten worden van de bloemenpracht. Daarnaast profiteren wilde bijen (waaronder de zeldzamere grashommel en moshommel) en andere insecten optimaal van deze vorm van beheer. Als klap op de vuurpijl werd er dit jaar een roerdomp waargenomen op het betreffende land. (zie                                 onderstaande foto’s) [caption…
Read More
Diverse ecologische begeleiding & quickscans

Diverse ecologische begeleiding & quickscans

Het afgelopen jaar heeft Successie Natuurzaken wederom meermaals ecologische begeleiding verzorgd voor civieltechnische projecten, waaronder bij de realisatie van de Peinder Mieden. Hiervoor moesten o.a. torenvalkkasten gecompenseerd worden (zie onderstaande foto’s).Tevens ecologische begeleiding van diverse projecten bij Heijmans Infra BV, Vermilion Energy Netherlands BV en Van der Wiel Infra & Milieu BV verzorgd. En zijn er meerde ecologische quickscans uitgevoerd om de werkzaamheden rond projecten te toetsen aan de Wet Natuurbescherming. Hiervoor is in het kader van inventarisatie o.a. dassenonderzoek, visonderzoek, gierzwaluwonderzoek en vleermuisonderzoek gedaan.
Read More
Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen

Inrichtingsvoorstel It Hegewiesterfjild, Harlingen

In opdracht van Natuurmonumenten heeft Successie Natuurzaken inrichtingsschetsen gemaakt voor de uitbreiding en optimalisatie van It Hegewiersterfjild. Kleiwinning is gecombineerd met natuurontwikkeling/optimalisatie, waarbij het accent ligt op weide- en wadvogels. Afhankelijk van diverse factoren, o.a. in afwachting van reacties vanuit de streek, kan de uitvoering van het plan in 2019 van start gaan.
Read More