Update: Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten

Home / Geen categorie / Update: Van Engels raaigrasland naar natuurlijk kruidenrijkgrasland, Warten

In opdracht van een particulier heeft Successie Natuurzaken een aantal jaren terug een stuk Engels raaigrasland getransformeerd in een natuurlijk kruidenrijkgrasland in Warten. Om dit te verwezenlijken is er greppelstructuur aangebracht, zijn de akkers glooiend gelegd, is het waterpeil beter beheersbaar gemaakt en is het land vervolgens ingezaaid met een kruidenrijk mengsel.

De resultaten zijn fantastisch. Het beheer wordt gevarieerd door ‘laat’ in het jaar te maaien en begrazing toe te passen. Op deze wijze kan er genoten worden van de bloemenpracht. Daarnaast profiteren wilde bijen (waaronder de zeldzamere grashommel en moshommel) en andere insecten optimaal van deze vorm van beheer. Als klap op de vuurpijl werd er in het najaar van 2019 gedurende lange periode een roerdomp waargenomen op het betreffende land. In het najaar van 2020 is er tevens een waterral in de greppelruigte waargenomen.

Om de aanwezige watervogels (zoals de roerdomp, waterral en watersnip) schuilplek te bieden, zijn de greppels in het najaar van 2020 gefaseerd opgeschoond. Een deel van de greppels en de plekken waar de grote boterbloem bloeit zijn ongemoeid gelaten. Naast een groot aantal vogels profiteren overwinterende insecten en grondgebonden zoogdieren van deze gefaseerde beheersaanpak.

(zie onderstaande foto’s)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *